Burchtmetafoor

Binnen Curio wordt de 'burchtmetafoor' gehanteerd. Hierbij worden tools opgedeeld in 3 categorieën:

  • Burcht - Curiobrede kernapplicatie (verplicht)
  • Stad - Leerapplicatie van één of meerdere sectoren (teamkeuze)
  • Platteland - Leerapplicatie voor 1 of meerdere docenten of voor 1 of meerdere teams (persoonlijke keuze)
  • Innovatie – Nieuwe applicatie die als pilot wordt getest met een beperkte groep leerlingen/studenten

Burcht Stad Platteland
Contractbeheer Curio IT Curio IT en sector n.v.t.
Technisch beheer Curio IT Curio IT n.v.t.
Applicatiebeheer Curio IT Curio IT en S&O leren en leerlandschap n.v.t.
Functioneel beheer Curio IT S&O leren en leerlandschap en sector (behalve It’sLearning) n.v.t.
Didactische ondersteuning Curio IT en sector S&O leren en leerlandschap + digicoaches S&O leren en leerlandschap + digicoaches
Financiering Curio centraal Sector (al dan niet doorbelast aan studenten) Curio centraal Medewerker declareert bij sector. Medewerker gebruikt Curio-account (via digicoach-uitgifte).

Functioneel beheer binnen Curio

Het functioneel beheer wordt verzorgd door Curio IT. Functioneel beheer vormt de brug tussen de gebruikers van informatiesystemen en de ICT-leveranciers. Het zorgt voor: 

Applicatiebeheer binnen Curio

Applicatiebeheer is het eerste aanspreekpunt voor gebruikers en de spil waar alles samenkomt aan meldingen, onderwijskundige vragen, bugjes, probleemoplossing en verwijzen. Circa 90% van de meldingen of vragen kan direct worden afgehandeld per mail, telefoon of MSTeams. Voor ca. 10% van de vragen/issues is extra assistentie of opschaling nodig.

Wie beheert welke applicatie?